Elementy kanalizacji

Studnie

Wykonane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Znajdują zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej, do łączenia rur wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów (jako studzienki: przepływowe, połączeniowe, kaskadowe i ślepe). Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC produkowane są metodą wibrowania i wibroprasowania mieszanki betonowej ułożonej w odpowiednich formach.

Służą do wykonywania studzienek według indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych. Studzienki te mogą być stosowane jako: studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, wodomierzowe, instalacyjne, komory rozdziału ścieków, oczyszczalnie, zbiorniki, osadniki korpusy: pompowni ścieków, separatorów komory zasuw, osadniki wielokomorowe, studnie, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.

Studnia
MAC 1000

Zabacz produkt

Studnia
MAC 1200

Zabacz produkt

Studnia
MAC 1500

Zabacz produkt

Studnia
MAC 2000

Zabacz produkt

Studnia
MAC 2500

Zabacz produkt

Studnia
MAC 3000

Zabacz produkt

Studnia
ECO MAC 800

Zabacz produkt

Zapytaj o produkt
555 444 333

Zabacz produkt

Wpusty

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.

Wpust
uliczny 500

Zabacz produkt

Rury

Rury betonowe i żelbetowe produkowane są w średnicach DN 300 – DN 1200, o długościach 2500 i 3000 mm. Rury produkowane są według normy PN-EN 1916 metodą wibroprasowania z betonu C35/45, o wodoszczelności W8 i nasiąkliwości do 6%. Na indywidualne zamówienie wykonywane są z wyższej klasy betonu (klasa C40/50 lub C45/55), wodoszczelność W12, nasiąkliwość poniżej 5% lub poniżej 4%.

Rura betonowa
i żelbetowa

Zabacz produkt

Elementy KPED

Osadnik przy wlocie do studni
WG KPED 01.14

Zabacz produkt

Wylot drenu
WG KPED 01.20

Zabacz produkt

Wylot kolektora
LEKKI

Zabacz produkt

Wylot kolektora
WG KPED 02.16

Zabacz produkt

Pozostałe prefabrykaty

Pierścień wyrównawczy
AV-R

Zabacz produkt

Pokrywa odciążająca
P600

Zabacz produkt