Kopalnia kruszyw

Kopalnia Kruszyw
Góra V 

Norma PN-EN PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu

PN-EN 13242+A1:2010
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
FRAKCJA KRUSZYWA Pospółka - piasek zasypowy prosto ze ściany
Kruszywo drobne (piasek płukany) – 0-2 mm
Kruszywo drobne (piasek suchosiany) – 0-4 mm
Kruszywo grube – 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm
Kamień polny
Galeria Kopalnia kruszyw