This is an example of a HTML caption with a link.

Producent wyrobów betonowych

Firma "Mackiewicz" istnieje od 1995 roku i działa w zakresie produkcji betonu towarowego i drobnowymiarowych elementów betonowych. W naszej ofercie znajduje się beton towarowy, studnie, elementy kanalizacji, bloczki fundamentowe, kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, krawężniki, cement workowany, stal zbrojeniowa. Zakupione u nas towary dowozimy specjalistycznym transportem na plac budowy.

Mackiewicz - producent wyrobów betonowych

Firma MACKIEWICZ istnieje od 1995 roku i działa w zakresie produkcji betonu towarowego i drobnowymiarowych elementów betonowych.


Od tamtej pory stale rozwija dotychczas istniejącą infrastrukturę i technologie produkcji zgodnie z najnowszymi, surowymi normami budowlanymi, jak również modernizuje i rozszerza zakładowy park maszynowy.


W 2006 roku firma zakupiła nieruchomości po przedsiębiorstwie Prefbud w Zambrowie, gdzie uruchomiła produkcję rur i kręgów betonowych ze zbrojeniem i bez. Tam też została przeniesiona produkcja betonowych elementów drobnowymiarowych.


W 2011 roku firma uruchomiła w Gdańsku węzeł do produkcji betonu towarowego wraz z laboratorium badawczym i zapleczem transportowym.


Firma należy do  Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.


Firma MACKIEWICZ oferuje swoim klientom szeroki zakres towarów wraz z usługami towarzyszącymi:

  • Beton towarowy w zakresie C8/10 - C70/85 (również beton mostowy, nawierzchniowy, kontraktorowy, zaprawy, jastrych, podsypki i stabilizacje cementowe)
  • Bloczki fundamentowe
  • Obrzeża trawnikowe proste i łukowe w szerokim zakresie kształtów i barw
  • Krawężniki drogowe - proste, skośne, łukowe i najazdowe
  • Cement workowany


Zapewniamy specjalistyczny transport wszystkich wyżej wymienionych towarów na plac budowy.