This is an example of a HTML caption with a link.

Producent wyrobów betonowych

Firma "Mackiewicz" istnieje od 1995 roku i działa w zakresie produkcji betonu towarowego i drobnowymiarowych elementów betonowych. W naszej ofercie znajduje się beton towarowy, studnie, elementy kanalizacji, bloczki fundamentowe, kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, krawężniki, cement workowany, stal zbrojeniowa. Zakupione u nas towary dowozimy specjalistycznym transportem na plac budowy.

Krawężniki drogowe

     

      Krawężniki drogowe stosowane są w celu ograniczenia lub wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej. Dzięki  swojej wytrzymałości, różnym kształtom i wymiarom pozwalają na oddzielenie  powierzchni poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. Krawężniki skośne, najaz dowe i łukowe pozwalają zagospodarować miejsca wjazdów na posesje, skrzyżowań oraz wlotów dróg bocznych.

              

              


      
Obrzeża chodnikowe


      

     Podobnie jak w przypadku krawężników stosowanie obrzeży chodnikowych ma na celu ograniczenie lub wyznaczenie granicy rzeczywistej lub wizualnej. Obrzeża stosowane są zazwyczaj w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych (chodniki, posesje prywatne). Doskonale sprawdzają się na pochyłościach terenu przy budowie schodów. Zastosowanie obrzeży łukowych ułatwia wykończenie ciągów pieszych, a w przypadku posesji prywatnych pozwala na ukształtowanie przestrzeni w dowolny sposób.